Levering og Retur

Leveranser

Varer vi har på lager leveres normalt innen fem virkedager fra bestillingen din blir bekreftet. Om bestillingen din inneholder bestillingsvarer kan leveringen ta opptil 20 dager. Informasjon om leveringen mottar du i ordrebekreftelsen. Angitt leveringstid kan påvirkes av eventuelle forsinkelser med posten eller force majeure-hendelser. Vi kommer i så fall til å informere deg med om dette gjennom din oppgitte e-postadresse.

Våre leveranser blir gjennomført i samarbeid med Hjelthem og Bring. Pakken din leveres enten til døren eller nærmeste postkontor, avhengig av pakkens størrelse, vekt og verdi. Om du bestiller til en bedrift leveres pakken til nærmeste postkontor. Ved leveranse til postkontor blir du varslet via SMS (om du oppgir telefonnummeret ditt i kassen) eller via brev. Pakken din vil oppbevares på Schenkers respektive PostNord-postkontor i 14 dager. Vi kan bare tilby levering med PostNord til de områdene Early Bird og Schenker ikke leverer. Om du betaler med konto- eller kredittkort har du muligheten til å få tilsendt varene dine til en annen adresse enn din egen, hvilket er perfekt om varen er en gave eller skal sendes til et tilfeldig bosted. Skapamer.se bærer risikoen og ansvaret for varene frem til de blir mottatt av deg, det vil si når varene har blitt levert til den angitte adressen og du har dem i din besittelse.

Frakt koster 59 nok dersom du kjøper varer for 999 nok eller mindre. Om du kjøper varer for mer enn 999 nok er frakten gratis. Skapamer.se forbeholder seg retten til å justere prisen for frakt. Aktuell fraktkostnad oppgis alltid i forbindelse med kjøp og i ordrebekreftelsen. Om du som kunde ønsker en delleveranse kan det påløpe en ekstra fraktavgift på 59 nok eller to avgifter dersom verdien på varene i delleveransen ikke overstiger grensen for fri frakt.

Når bestillingen har blitt sendt er du som kunde ansvarlig for å ta imot bestillingen. Om pakken ikke hentes eller tas imot ved leveranse til den adressen du har oppgitt forbeholder Skapamer.se seg retten til å belaste deg for samtlige kostnader som oppstår i forbindelse med en slik retur (frakt for levering og retursending, samt administrative avgifter), for tiden 250 nok Husk derfor alltid på å hente dine bestillinger innen [legg til antall dager] dager fra da pakken ankom postkontoret.

Skapamer.se leverer varer til Sverige, Norge og Danmark. Skapamer.se kan dessverre ikke tilby levering til andre land i eller utenfor EU.

Om du som kunde opplever at leveransen er så forsinket at du ikke lenger ønsker levering av bestillingen, er det ditt ansvar å avbestille leveransen i samsvar med disse vilkårene. Se mer om dette under avsnittet "Bestilling av varer".

Angrerett

Hvordan utøver du angreretten

I følge gjeldende forbrukerkjøpslovgivning har du som forbruker rett til å angre et kjøp uten å oppgi grunn innen 14 dager etter at du mottar varen. Dette innebærer at du som forbruker i utgangspunktet har rett til å angre kjøpet ditt uten å oppgi grunn. For å utøve angreretten må du kontakte oss via e-post eller telefon, senest 14 dager fra tidspunktet du mottok varen, og informere oss om at du angrer kjøpet ditt. Du må oppgi navn, adresse og annen relevant informasjon, slik som ordrenummer, fakturanummer og navn på varen. Du kan også bruke Forbrukerrådet sitt standard angrerettskjema for kjøp. Skapamer.se vil deretter sende deg adressen du kan sende varene til. Varene må sendes tilbake til denne adressen innen 14 dager. Fraktkostnaden for retursendingen betales av deg.

For å kunne beholde angreretten din er du ansvarlig for å holde varen i like godt stand som da du mottok den. Du får ikke ta varen i bruk, men du kan selvfølgelig undersøke den. Du har selv ansvaret for varens tilstand fra den tiden du mottar disse og frem til du eventuelt har sendt varen i retur. Ved sending skal varen bli godt innpakket i emballasje, eventuelt i den originale forsendingsemballasjen. Kunden skal ta vare på kvitteringen for frakt. Ansvaret ditt for varen opphører når du har sent varen til Skapamer.se.

Virkningen av angreretten

Dersom du velger å benytte deg av angreretten, vil vi så snart som mulig, men senest innen 14 dager fra tidspunktet vi ble informert om dette, tilbakebetale alle beløp vi mottok fra deg i forbindelse med de returnerte varene, inkludert eventuelle fraktkostnader (ved unntak av ekstra leveringskostnader dersom du valgte en annen frakt enn den billigste standardleveringen vi tilbyr). Skapamer.se forbeholder seg uansett retten til å holde tilbake betaling frem til Skapamer.se har mottatt varen eller til du har lagt frem dokumentasjon på at varende er sendt tilbake, for eksempel ved å oppgi kvitteringen for forsendelsen.  

Tilbakebetalingen vil gjennomføres gjennom det betalingsalternativet du valgte i forbindelse med kjøpet, forutsatt at det ikke finnes et hinder for en slik tilbakebetaling eller annet er avtalt.

Om det returnerte produktet har blitt anvendt i større omfang enn hva som kreves for å fastslå produktets egenskaper og funksjoner har Skapamer.se rett til å kreve erstatning fra deg for verdireduksjonen som følge av dette. Opp til hele beløpet for produktet kan kreves dersom produktet som returneres er slitt, skittent eller på annet vis har fått en verdireduksjon som har ført til at vi ikke kan videreselge produktet. Dersom vi mener at produktet kan videreselges til en annen kunde, selv om produktet er anvendt i større omfang enn det som kreves for å fastslå produktets egenskaper og funksjon, og hvor videresalg derfor må skje til en rabattert pris, gjør vi et fradrag fra tilbakebetalingen som tilsvarer den estimerte verdireduksjonen. Produkter som returneres som nye i originalemballasjen blir fullt tilbakebetalt.

Begrensninger av angreretten

Din rett til å angre kjøpet reguleres av angrerettloven. Angrerettloven inneholder visse bestemmelser som begrenser retten til å utnytte angreretten. I følge angrerettlovens § 22 (a) gjelder ikke angreretten ved levering av varers som på grunn av sin art blandes med andre varer etter levering på en slik måte at de ikke kan skilles fra hverandre. Etter angrerettlovens § 22 (b) gjelder ikke angreretten for varer som forringes eller raskt går ut på dato. Dersom du for eksempel spesialbestiller stoff som skal kuttes i mindre biter vil angreretten falle bort. Hvis du er usikker på hvilke varer som ikke er omfattet av angreretten, ber vi dag kontakte vår kundeservice.

Retur av varen

Skapamer.se tilbyr fri retur inntil 30 dager fra du mottok varen. Om du angrer kjøpet skal produktet sendes tilbake slik som beskrevet over i avsnittet "Angrerett". I tillegg gjelder det som er angitt i avsnittet ovenfor angående verdireduksjon, ansvar for produktene under retur og fraktkostnad.

Reklamasjonsrett

Det er hensiktsmessig at du som kunde sjekker varen(e) når du mottar leveransen for å kontrollere at denne/disse er korrekt(e) og feilfri(e). Hvis du har mottatt en vare som ikke samsvarer med den du bestilte, er defekt eller har en annen feil, kan du kontakte kundeservice. Hvis du ønsker å reklamere på varen kan du kontakte kundeservice. Oppgi ordrenummeret og begrunnelsen for reklamasjonen, så kommer vi raskt tilbake til deg med anvisning på hvordan du kan returnere varen du ønske rå reklamere på. Defekte produkter som returneres til Skapamer.se bør behandles som om de var feilfrie. Ved alle type returer er det ytterst viktig at produktet er godt innpakket slik at skader unngås.

Dersom du utfører kjøpet som forbruker gjelder forbrukerkjøpsloven. Avhengig av de konkrete omstendighetene, innebærer dette at du enten kan få produktet reparert, omlevert, tilbakebetalt eller få en prisreduksjon dersom produktet er mangelfullt. Du har også rett til å få fraktkostnad tilbakebetalt ved rettmessig reklamasjon. Skapamer.se forbeholder seg retten til å erstatte defekte varer med varer av samme modell. Om varen er utsolgt får du pengene tilbake. Om du merker at varen er blitt skadet under transport ber vi deg om å kontakte Skapamer.se direkte. I det tilfellet at det ikke kan påvises feil ved varen må du selv stå for eventuelle merkostnader som følge av den ubegrunnede reklamasjonen, herunder fraktkostnader.

Om en vare fra Skapamer.se skades under transport, uansett om skaden er synlig eller ikke, skal det meddeles til Skapamer.se innen rimelig tid fra mottagelse. Det er derfor viktig at du gransker pakken nøye idet den blir levert. Det er viktig at du tar vare på eventuell skadet emballasje i samme tilstand som da pakken ble mottatt, og - om mulig - tar et bilde av pakken ved mottak.

Du må reklamere på varen(e) innen rimelig tid etter at du har oppdaget mangler ved produktet. Vi anbefaler deg å reklamere så raskt som mulig, men en reklamasjon som meldes innen to måneder fra kjøpet fant sted regnes alltid som fremsatt innen rimelig tid.

Skapamer.se kan dessverre ikke garantere at garn av samme modell og samme fargekode alltid har blitt farget i samme fargebad. I noen tilfeller kan kunden få levert to garnnøster av samme modell og fargekode, hvor nøstene har blitt farget i to ulike nyanser (hvilket innebærer at det kan finnes forskjeller i nyansen mellom nøstene). Det kan heller ikke garanteres at produkter som er kjøpt i separate bestillinger er av samme farge eller nyanse. Slik variasjon er ikke en gyldig reklamasjonssak.

Ved gyldig reklamasjon skal tilbakebetalingen til deg skje innen rimelig tid, og senest innen 14 dager fra tidspunktet vi mottar den reklamerte varen. Ved retting av feil eller omlevering av vare i forbindelse med reklamasjonen, tilbakebetales eventuelle fraktkostnader til kunden innen 14 dager etter at vi mottar den reklamerte varen. Vi kommer til å anvende samme betalingsmetode for tilbakebetalingen som den du selv brukte ved kjøpet av varen, med mindre du har blitt enig med oss om en annen metode.

Force majeure

Om en forsinkelse skyldes en hindring utenfor vår kontroll, og som vi ikke kunne ha forutsett ved kjøpstidspunktet eller med rimelighet ventes å ha unngått eller overvunnet, har du som kunde ikke rett på erstatning for forsinkelsen. Et slikt hinder kan for eksempel være en generell arbeidskonflikt, krig, brann, lyn, terrorangrep, endring i offentlige forskrifter, spredning av sykdom, naturkatastrofer eller visse typer tekniske problemer, eller feil knyttet til elektrisitet, telekommunikasjon, dataforbindelser eller annen kommunikasjon.

Om forsinkelsen skyldes noen som Skapamer.se har leid inn for å helt eller delvis gjennomføre leveransen, er Skapamer.se fri fra erstatningsansvar hvis personen som er leid inn ville vært fritatt i henhold til det som er angitt i avsnittet ovenfor. Det samme gjelder om forsinkelsen skyldes en leverandør som Skapamer.se har leid inn eller noen andre i tidligere salgsledd.

Dersom dette skulle være tilfellet vil vi kontakte deg så raskt som mulig for å informere om hvorfor Skapamer.se ikke kan levere varene. Du vil også bli tilbudt å heve kjøpet.

Behandling av personopplysninger

Skapamer.se vil behandle visse personopplysninger om deg i forbindelse med dine bestillinger og eventuelle kontakt med vår kundeservice. Skapamer.se er behandlingsansvarlig for disse personopplysningene og ansvarlig for at personopplysningene dine behandles i henhold til gjeldene personvernlovgivning og gjeldende personvernerklæring som Skapamer.se har publisert på vår nettside, og som du finner her. Personvernerklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter og hvordan du utøver dem.

Produktinformasjon

Skapamer.se forbeholder seg retten til å justere priser, produktinformasjon, produktbilder og tilbud uten varsel. De produktbildene og informasjonstekstene som er tilgjengelige beskriver varen så godt som mulig. Vær oppmerksom på at hvordan bildene på nettsiden ser ut avhenger av fargeinnstillingene på dataskjermen din.

Samtlige produkter som selges av Skapamer.se oppfyller eventuelle gjeldende standarder og er godkjent for bruk i Norge.

Klager og tilbakemelding

Dersom du har kommentarer, klager eller positive tilbakemeldinger som du vil formidle til oss, tar vi gjerne imot disse gjennom vår kundeservice som du når på [email protected].

Gjeldende lover og regler

Disse kjøpsvilkårene er underlagt, og skal tolkes i henhold til, norsk rett.

Ved eventuelle tvister har vi alltid et mål om å komme frem til en minnelig løsning sammen. Om vi ikke kan finne en felles løsning kan du som kunde kontakte Forbrukertilsynet. Du finner mer informasjon om Forbrukertilsynet her. Du kan også kontakte Forbrukertilsynet via postadressen Postboks 2862 Kjørbekk, 3702 Skien. Vi kommer til å følge Forbrukertilsynet sine råd ved eventuelle tvister.

Du har også muligheten til å fremme en klage direkte til EU-kommisjonens online-plattform for mekling i tvister, som du finner her.Fremmer du en klage gjennom denne plattformen blir saken din automatisk videresendt til det nasjonale tvisteløsningsorganet som er kompetent i saken. Dette tvisteløsningsorganet tar videre kontakt med Skapamer.se og forsøker å løse tvisten utenfor de alminnelige domstolene.

Eventuell tvister i forbindelse med disse vilkårene, eller som på annen måte angår det rettslige forholdet mellom deg og Skapamer.se, og som ikke kan avgjøres på en måte som nevnt ovenfor, skal avgjøres av norske domstoler.

Bestillinger som blir utført i en annen persons navn uten deres samtykke, eller på annen måte medfører økonomisk tap for Skapamer.se, vil bli politianmeldt. Skapamer.se kommer også til å politianmelde alle forsøk på bedrageri, og forbeholder seg retten til å heve et kjøp om vi frykter bedrageri.

Spørsmål

Ved spørsmål kan du kontakte vår kundeservice via: [email protected]